×


 • توضیحاتی در رابطه با دسته بندی سیستم انتقال برق

  اهمیتی که برق در به حرکت آوردن ماشین دارد سوخت ندارد، حتی انسان ها هم برای اینکه از مغز فرمان بگیرد نیاز به برق دارد! به طور کلی سوخت و برق مکمل هم هستند. امروزه امکانات بسیاری از خودرو‌های لوکس برقی هستند از فرمان خودرو گرفته تا خوده سوخت آن که برق است، برای همین نتیجه می‌گیریم برق نقش بسیار حیاتی در ماشین دارد.

  قطعات برقی خودرو به دو دسته تقسیم بندی ‌می‌شوند دسته‌ای برق را مصرف می‌کنند و دسته‌ای که برق را تولید می‌کنند. میخواهیم با چند تا از لوازم این دسته‌ها آشنا شویم.

  باتری

  منبع نگهدارند برق است و هنگامی خودرو خاموش است، وظیفه باتری است که برق مورد نیاز برای کارکرد یکسر لوازم خودرو مثل ضبط ماشین، شیشه‌‌ها و ... را تامین کند.

  دینام

  دینام در دسته تولید کننده است که انرژی مکانیکی را تبدیل به الکتریکی می‌کند تا باتری خالی نکند.

  کوئل 

  مانند بعضی از ورزشکارانی که برای تمرین بهتر یا عمل بهتر دئپینک می‌کنند کوئل هم همین کارا انجام می‌دهد و برق باتری را تقویت می‌کند

  دلکو

  هنگامی که در کوئل جریان برق ایجاد می‌شود دلکو وظیفه دارد که این برق ایجاد شده‌ را میان شمع‌ها توضیع کند و می‌تواند جریان برق را قطع و وصل کند

تهران-خیابان ملت

Lavazemonline@gmail.com