×


 • توضیحاتی در رابطه با دسته بندی شاسی

  شاسی چیست


  شاسی بخشی از تمام وسایل نقلیه است. هنگامی که تمام اجزای دیگر خودرو از جمله گیربکس، لوله اگزوز، ترمزها، لاستیک ها، موتور، فرمان و محورها را در خود جای دهد، به یک شاسی تبدیل می شود. این به عنوان ستون فقرات یک وسیله نقلیه در نظر گرفته می شود زیرا از تمام قطعات و اجزای دیگر خودرو پشتیبانی می کند.

  وظایف یک شاسی خودرو
  شاسی خودرو برای پشتیبانی از اجزای مختلف از جمله موارد زیر استفاده می شود:

  سیستم هدایتگر
  مخزن سوخت
  رادیاتور
  موتور
  سیستم تعلیق
  ترمز
  چرخ ها
  مخزن سوخت
  ترمز
  سیستم انتقال که شامل گیربکس، میل پروانه، کلاچ و محور عقب است.

  انواع شاسی

  نردبان
  مونوکوک
  ستون فقرات
  شاسی فضایی یا لوله ای.
  شاسی ترکیبی

تهران-خیابان ملت

Lavazemonline@gmail.com