×


  • توضیحاتی در رابطه با دسته بندی سیستم انتشار

    نگرانی در مورد انتشار وسایل نقلیه موتوری و تأثیرات آن بر کیفیت هوا بیش از 70 سال است که وجود دارد. مشکل مه دود فتوشیمیایی که برای اولین بار در دهه 1940 شناخته شد، به سرعت با وسایل نقلیه موتوری مرتبط شد. در دهه‌های بعد، تلاش‌های هماهنگی برای درک اینکه چگونه نرخ‌ها و ترکیبات انتشار وسایل نقلیه با شرایط کارکرد موتور و سوخت متفاوت است، انجام شد و یاد گرفت که چگونه می‌توان این آلاینده‌ها را کنترل کرد. تلاش‌های موازی در علم آلودگی هوا، درک ما از انتقال و تبدیل آلاینده‌ها را بسیار گسترش داد و ابزارهای مفیدی برای ارزیابی تأثیر وسایل نقلیه در مقایسه با سایر منابع انتشار ارائه کرد. وسایل نقلیه موتوری از نظر اندازه، کاربرد، سن، شرایط، سوخت، سیستم قدرت و کنترل‌های انتشار بسیار متنوع هستند - که همه آنها بر انتشار گازهای گلخانه‌ای تاثیر می‌گذارند - که تعریف کامل اثرات کیفیت هوای وسایل نقلیه در هر موقعیت خاص را به چالش می‌کشد. آلایندگی های مربوط به خودرو به اگزوز اگزوز محدود نمی شود، بلکه شامل تلفات تبخیری، انتشار سوخت مجدد، فرسودگی ترمز و لاستیک، و آلاینده های مرتبط با تولید و توزیع وسایل نقلیه و سوخت آنها می شود. از آنجایی که برخی از این فرآیندها در مورد وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) اعمال می‌شود، تأثیرات کیفیت هوای خودروهای الکتریکی نیز موضوع مورد توجه است. این شماره ویژه درک کنونی ما را از نحوه تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه در جاده و خارج از جاده بر کیفیت هوا مورد بحث قرار خواهد داد.

    قطعات انتشار خودرو 

    قطعات انتشار خودرو شامل سنسور اکسیژن ، کنیستر ، سوپاپ egr و پمپ ثانویه می باشد

تهران-خیابان ملت

Lavazemonline@gmail.com