×


  • توضیحاتی در رابطه با دسته بندی سیستم نیرو محرکه

    از زمانی که اولین ماشین ساخته شد تا زمان حال که تمامی موتور‌های احتراقی درون سوز شده‌اند چند قطعه از ماشین هستند که همیشه ثایت مونده است یکی از این‌ها بخش‌ها سیستم انتقال قدرت بوده است. برای به حرکت در‌‌آوردن ماشین نیازبه قدرت است . این بخش از خودرو کاملا در فنی حساس است و نگهدار و تعمیر کردن آن بسیار تخصصی میباشد.وظیفه سیستم نیرو محرکه اگر بخواهیم به زبان خیلی راحتی  تعریف کنیم، به طور کلی وظیفه آن نتقال قدرت موتور ایجاد شده به چرخ‌های خودرو جهت به حرکت در‌آودن ماشین است. حال به زبانه پیچیده تر یعنی نیروی مکانیکی ایجاد شده را به چرخ ها منتقل شود و تمام قطعات آن از موتور تا چرخ به هم وصل و اگر یکی از آن‌ها دچار آسیب شود نیروی مکانیکی به خودرو منقل نمی‌شود.

تهران-خیابان ملت

Lavazemonline@gmail.com